REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Firma "MikeBus" świadczy usługi w zakresie międzynarodowego przewozu osób i paczek na trasie Polska - Anglia - Polska
 2. Dokonanie rezerwacji w naszej firmie jest jednoznaczne z akceptacją warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie. 

II. Przewóz osób

 1. Firma "MikeBus" oferuje usługę przewozu od drzwi do dwrzi. Zabieramy każdego pasażera ze wskazanego adresu oraz pod wskazany adres dowozimy
 2. Z usług firmy może korzystać każdy kto posiada dowód osobisty bądź paszport w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest upoważnienie (upoważnienie dostępne na naszej stronie)
 3. Każdy pasażer może posiadać dwa bagaże o łącznej wadze nie przekraczającej 60kg oraz bagaż podręczny. Każdy dodatkowy nadbagaż podlega dopłacie, która ustalana jest z kierowcami
 4. W bagażu nie mogą znajdować sie: narkotyki, alkohol bez europejskich znaków akcyzy, wyroby tytoniowe bez europejskich znaków akcyzy oraz inne przedmioty zakazane europejskim prawem granicznym. W przypadku kontroli każdy pasażer ponosi odpowiedzialność za swoje bagaże
 5. Firma "MikeBus" zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku gdy pasażer nie potwierdza dokonanej wcześniej rezerwacji
 6. Firma "MikeBus" zastrzega sobie prawo do pozostawienia pasażera w przypadku gdy ten jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających
 7. W busie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 8. Pasażer jest zobowiązany do stawienia się w umówionym wcześniej miejscu i o umówionej porze. (Każda rezerwacja jest potwierdzana dzień przed planowanym wyjazdem oraz w dzień wyjazdu w przypadku braku możliwości skontaktowania się zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji)
 9. Firma "MikeBus" nie ponosi odpowiedzialności za bagażę, które klient pozostawił po dostarczeniu do miejsca docelowego
 10. Każdy pasażer, który w wyrządzi szkody w busie zobowiązany jest pokryć koszt naprawy, który wyceni kierowca oraz dodatkowo zapłacić karę umowną w wysokości 200zł lub 40GBP
 11. Pasażerowie zobowiązani są przestrzegać zasad jakie ustalone są w busie przez kierowców.
 12. Pasażerowie zobowiązani są do zapinania pasów bezpieczeństwa w czasie podróży.

 III. Przewóz paczek

 1. Firma "MikeBus" odbiera paczki z umówionego adresu oraz dostarcza paczki pod adres wskazany przez nadawcę.
 2. Na każdej paczce nadawca powinien umieścić adres oraz numer kontaktowy odbiorcy.
 3. Zabrania się umieszczania w paczkach:
  a) Artykuły akcyzowe w tym alkohol, papierosy, tytoń itp.
  b) Subststancje psychotropowe, leki, narkotyki, sterydy itp.
  c) Rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkode osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, aumunicje
  d) Dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek i inne walory zbywalne.
 4. Firma "MikeBus" zastrzega sobie prawo do otworzenia paczki i sprawdzenia jej zawartości.
 5. W przypadku gdy kierowca znajdzie przedmioty wymienione w 3 punkcie regulaminu przewozu paczek zastrzegamy prawo do skonfiskowania tych przedmiotów oraz rządania opłaty od nadawcy paczki w wysokości 5 krotnej ceny usługi przewozu paczki.

​Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2016
O każdej aktualizacji regulaminu będziemy informować na naszej stronie w zakładce regulamin

TOP